เรารวบรวม เลือกสรรผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยบูรพา มาให้ท่านเยี่ยมชมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน IP Catalog เยี่ยมชได้ที่ https://bit.ly/38GUMGR


ข่าวกิจกรรม


ข้อมูลติดต่อ